ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
 

آدرس: اصفهان- شهر جدید مجلسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی       تلفن: 52472218 – 031
پست الکترونیک:
mcece@majlesi.info

کانال تلگرام:
@ConfMajlesi
www.telegram.me/ConfMajlesi