ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
 

  • نویسندگان محترم ابتدا با استفاده از گزینه ثبت نام در کنفرانس ثبت نام نمایند.
  • با توجه به راهنماهای ارایه شده در صفحه کاربری نسبت به ارسال فایل pdf و word مقاله اقدام نمایند.
  • مقاله ها را مطابق با فرمت زیر آماده نمایید:
  • قالب نگارش مقالات فارسی
  • قالب نگارش مقالات لاتین
  • برای ارسال و داوری مقاله هزینه ای دریافت نمی شود. فرآیند داوری از زمان ارسال مقاله 20 روزه انجام و نتیجه در سایت اعلام خواهد شد
  • به کلیه نویسندگان لوح فشرده مجموعه مقالات و گواهی ارائه مقاله اهدا خواهد شد.
  • 4مقاله برتر در شماره زمستان 1397 -مجله مهندسی برق مجلسی -دارای ایندکس اسکوپوس چاپ می شود.
  • به علاوه تعداد دیگری از مقالات برگزیده در مجلات دانشگاه مکاترونیک؛ مدیریت انرژی ؛ در شماره های پاییز و زمستان 1397 منتشر می گردند.
هزینه شرکت در کنفرانس ) برای اعضای IEEE و انجمن برق و الکترونیک 10 % تخفیف اعمال میگردد )
ثبت نام با مقاله 1,800,000 ریال
ثبت نام بدون مقاله دانشجو 500,000 ریال ( بدون بسته هدایا)
ثبت نام بدون مقاله غیر دانشجو 1,000,000 ریال ( بدون بسته هدایا)
هزینه مقاله دوم و سوم مشروط بر آنکه نویسنده اول یکسان با مقاله اول باشد. 800,000 ریال ( بدون بسته هدایا)